Suspensión do Campionato de España en Idade Escolar 2020

0

Como consecuencia da situación e evolución do coronavirus (covid-19) e a adopción do real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo covid-19, o Consello Superior de Deportes (CSD) RESOLVE A SUSPENSIÓN DE TODAS As COMPETICIÓNS DO CALENDARIO DE CAMPIONATOS DE ESPAÑA EN IDADE ESCOLAR (CESA) 2020 QUE AÍNDA NON SE CELEBRARON.

Cando a situación así o permita, o CSD estudará xunto ás Federacións Deportivas Españolas organizadoras dos CESA e as Comunidades Autónomas e Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla, a posibilidade de retomar o calendario aprobado, xa sexa nas datas inicialmente previstas ou noutras posteriores.

Nota de prensa de la Federación Gallega de Ciclismo