O Consello Municipal de Deportes aprobou a concesión das bolsas a deportistas individuáis

0

 

O Consello Reitor do Consello Municipal de Deportes aprobou na súa xuntanza do martes a concesión das bolsas para a mellora e perfeccionamento de deportistas de Ourense que destacaran na súa participación en competicións oficiais de carácter individual nas distintas modalidades deportivas na súa convocatoria do presente ano 2016. Son en total 62 deportistas empadroados en Ourense, de diferentes disciplinas deportivas. O importe das axudas é duns 25.000€ a cargo dos presupostos do Consello Municipal de Deportes. 

Para efectuar a concesión houbo que estudar 77 solicitudes, o que supón un 12% máis que o ano pasado. A concesión das axudas resulta dun proceso que comeza coa publicación das bases o pasado día 13 de xuño de 2016. O Comité de avaliación valorou os seis mellores resultados acadados polos deportistas en competicións oficiais, da tempada 2.015 en 20 disciplinas deportivas, tan dispares como jiu jitsu, tiro olímpico, ximnasia, atletismo, kung fu, piragüismo ou hípica, entre outras. 

As bolsas concédense segundo a idade dos solicitantes en torno a dúas categorías, de iniciación para os menores dos 18 anos e de cualificación para os maiores desta idade, que deben que acreditar unha traxectoria deportiva en varias tempadas.

Para optar as axudas, o deportista debe estar inscrito no Padrón municipal do Concello de Ourense, dispoñer de licenza en vigor por algunha Federación Deportiva Galega, con un ano, como mínimo, de antigüidade. No caso de modalidades deportivas non integradas en federacións deportivas galegas, se considera a licenza estatal. Non poderá estar cumprindo sanción firme por infracción disciplinaria ou administrativa en materia deportiva cualificada como grave ou moi grave.

No caso das Bolsas de cualificación, para optar a elas, o deportista debe presentar resultados avaliables en probas de nivel estatal ou superior e unha traxectoria deportiva mínima de 5 anos, sen contar o ano obxecto da presente convocatoria.

 

LISTAXE DE SOLICITANTES E CONTÍAS