A empresa adxudicataria é Mondo Ibérica S.A., por un importe total de 214.397,10 euros IVE incluído. É dicir, cunha reducción de custes de case un 30% sobre o prezo de licitación inicial, que era de 300.000 euros. Esta baixa foi aceptada polos técnicos xa que a empresa, ademáis de ser instaladora, tamén fabrica as estructuras, o que lle permite abaratar custes. O prazo de execución estímase finalizado no mes de febreiro.

 

As reformas consistirán en :

1 – Cambio da superficie de xogo, sustituindo o actual linóleo que vai asentado sobre taboleiros de madeira por un pavimento deportivo de alta calidad en absorción de golpes, fricción y uniformidad. A súa estructura hueca pode absorber o impacto e revertir a súa posición orixinal gracias á cámara de aire interior.

2 – Cambio das gradas telescópicas. As gradas retráctiles actuais son con bancadas de madeira e a súa extracción se realiza de forma manual. O estado actual das mesmas está a dañar o pavimento debido os desaxustes existentes. A reforma pretende dotar de un gradería telescópico motorizado, con asientos individuais de polipropileno. As gradas telescópicas son ideais para eventos que requiren un armado rápido. As pezas que conforman a estrutura das gradas telescópicas logran unha gran seguridade para o espectador grazas as características técnicas da sua confección a cal garantiza unha correcta distribución do peso, soportando de maneira uniforme e segura aos espectadores. 

3 – A terceira reforma proxectada consiste na instalación de un sistema de calefacción para atemperar o recinto evitando as baixas temperaturas na que as veces se atopa o recinto deportivo. A temperatura da sala, ocasiona problemas para os deportistas e incomodidade para os espectadores que asisten aos diversos actos deportivos