Concello de Ourense e Xunta acordan un investimento de dous millóns de euros para a reforma integral do Pavillón dos Remedios

Seguindo a tramitación correspondente, as obras poderían iniciarse en outubro deste ano. O pavillón seguirá aberto ao público durante todo a reforma.

0
  • “É unha infraestrutura de referencia na cidade e en toda Galicia que o vindeiro 1 de xuño cumprirá medio século de vida”, lembraba o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez. A Secretaría Xeral para o Deporte achegará un total de 1.987.479,59 euros, IVE incluído, con cargo as anualidades 2019 e 2020.

 

Ourense, 16 de maio de 2019. A xunta de goberno local do Concello de Ourense aprobou hoxe, polo trámite de urxencia, a sinatura para un Convenio de Cooperación entre a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e o Concello de Ourense para a reforma do Pavillón dos Remedios. “Unha infraestrutura de referencia na cidade e en toda Galicia que o vindeiro 1 de xuño cumprirá medio século de vida”, lembraba o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez. Así, a Xunta de Galicia achegará un total de 1.987.479,59 euros, IVE incluído, con cargo as anualidades 2019 e 2020, e que se repartirán do seguinte xeito: 500.000 euros en 2019, e 1.487.479,59 euros en 2020.

Os RemediosLogo da súa aprobación en xunta de goberno local, este convenio elevarase ao Consello da Xunta. “Seguindo a tramitación correspondente, é máis que posible que no mes de outubro deste mesmo ano 2019 vexamos xa o inicio destas actuacións”, anunciaba o rexedor. A obra principal recollida no convenio é para mellorar a accesibilidade e actuar sobre a parte máis antiga das instalacións. A Secretaría Xeral para o Deporte asume, segundo a cláusula terceira, a execución das obras. E o Concello, pola súa banda, terá que poñer á disposición da Xunta as instalacións e superficie necesaria para realizar a actuación, outorgando as licenzas ou autorizacións que fosen preceptivas.

Finalizadas as obras procederase a formalizar un acto de entrega ao Concello de Ourense, que asumirá con carácter exclusivo a xestión, mantemento e conservación da instalación. No eido da programación deportiva, o Concello de Ourense facilitará o uso gratuíto da instalación para todas aquelas competicións deportivas oficiais organizadas ou promovidas pola Secretaría Xeral para o Deporte.

As instalacións deportivas, en calquera caso, seguirán abertas ao público durante todo a reforma: “No proxecto co que se traballa, redactado por López Noya Arquitectura y Urbanismo, as obras iranse executando por fases”, dixo Vázquez Abad.